Overzicht voor SWVNK en perspectief voor jonge vluchtelingen

SWVNK
14/3/2023

Voor jonge vluchtelingen en jonge statushouders in een nieuw land is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk weer naar school gaan. In de gemeenten Alkmaar, Bergen en Heiloo zorgt het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Noord-Kennemerland (SWVNK) ervoor dat deze jongeren verdeeld worden over de verschillende scholen. In 2022 was de toestroom door de oorlog in Oekraïne en de huisvesting van statushouders plots zo groot dat de organisatie snel behoefte had aan een tool om het aanmeld- en plaatsingsproces te stroomlijnen. Overse ontwikkelde voor hen een applicatie die niet alleen precies dat doet, maar ook nog eens een welkom beleidshulpmiddel is.

Business Intelligence

Iedere minderjarige in Nederland heeft recht op onderwijs. Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die nog maar net hier zijn en onze taal nog niet beheersen, is er de Internationale Schakelklas (ISK). In deze klas worden ze voorbereid op regulier Nederlandstalig onderwijs. In Alkmaar, Bergen en Heiloo zijn er verschillende scholen met een of meerdere ISK’s. Het SWVNK houdt in opdracht van deze scholen bij welke ISK’s plek hebben voor nieuwe leerlingen en coördineert het plaatsingsproces.

"Normaal gesproken haak ik af als het over ICT gaat. Ik spreek die taal niet. Maar Toine van Overse legt alles zo uit dat je er beeld en geluid bij hebt."
Meta Streefland
Senior Consulent Passend Onderwijs bij SWVNK

Noodzaak

Een proces dat voorheen nog best lastig was, vertelt Meta Streefland, senior consulent passend onderwijs bij het SWVNK. “Naast de nogal wisselende instroom van nieuwe leerlingen hadden we geen actueel overzicht van het aantal geplaatste leerlingen en de beschikbare capaciteit bij scholen. Sowieso hadden we dus al behoefte aan een ICT-oplossing om dat allemaal goed in beeld te krijgen en ons werk makkelijker te maken, want met een Excel-sheet red je dat niet. De toestroom van zoveel Oekraïense leerlingen heeft de noodzaak en komst van die oplossing in een stroomversnelling gebracht.”

Oplossing

De oplossing waar het SWVNK nu mee werkt, is een op maat gemaakte applicatie van Overse. Via een formulier op de SWVNK-website kunnen jongeren zich aanmelden voor een ISK. De nieuwe leerling krijgt daarop automatisch een e-mail dat de aanmelding is ontvangen. Alle aanmeldingen komen vervolgens in een statusoverzicht terecht. Vanuit dit overzicht kan het SWVNK eenvoudig leerlingen toewijzen aan een ISK.

Is er nergens plek, dan wordt de leerling op de wachtlijst gezet. Ook daarvan krijgt hij of zij automatisch een e-mail toegestuurd. Het systeem houdt precies de status bij en ook wat de duur van de status is.

Altijd up-to-date

De app bevalt heel goed, zegt Meta. “Alle aanmeldingen lopen nu via een centraal punt, dus die informatie is altijd up-to-date. En vanuit dat centrale punt is ook de algemene communicatie naar ouders goed gestroomlijnd. Elke vrijdag sturen we de scholen een statusoverzicht waarmee ze kunnen checken of de gegevens daarin kloppen met hun eigen inschrijvingen. Eventuele wijzigingen verwerken we en dan hebben we op maandag weer een opgefriste lijst. Zo snel is het nog nooit gegaan!”

Daarnaast is de app een goed beleidshulpmiddel. “Via de app kunnen we rapportages maken die direct inzicht geven in wat er nodig is, compleet met trends en analyses. Zulke sturingsinformatie is ontzettend belangrijk in het overleg met gemeenten, schoolbesturen en -directies over eventuele opschaling van de ISK’s.”

Superfijne samenwerking

Meta is erg tevreden over de samenwerking met Overse. “In de eerste, verkennende fase verplaatste Toine zich in de situatie en vroeg echt door. Daarop kwam hij eerst met een goede basisoplossing waarmee we meteen aan de slag konden. Vervolgens keken we elke keer opnieuw wat er verder nodig was. Zo hebben we in nauwe samenwerking en in fases, met steeds tussendoor testen en feedback geven, de app verder ingericht en doorontwikkeld.

De applicatie is echt in co-creatie tot stand gekomen. En samen met een van onze consulenten heeft Overse ook een korte workshop over de app voor de scholen verzorgd. Een superfijne manier van werken.

Wat ik ook prettig vond: Toine kan goed uitleggen. Normaal gesproken haak ik af als het over ICT gaat. Ik spreek die taal niet. Maar Toine legt alles zo uit dat je er beeld en geluid bij hebt. En ben je iets vergeten of weet je niet meer hoe iets werkt, dan kun je gewoon even bellen en je wordt meteen geholpen.”

Jongeren perspectief bieden

Maar het allerbelangrijkste: met het overzicht dat het SWVNK nu heeft, is het samenwerkingsverband beter in staat jonge vluchtelingen en jonge nieuwkomers te helpen, vindt Meta. “Omdat we nu goed zien hoeveel jongeren er op de wachtlijst staan en we deze informatie naast de prognose van de nieuwe instroom van de gemeente kunnen leggen, kunnen we nu veel beter vaststellen waar knelpunten zijn en inschatten wat de verwachting is.

Op dit moment zijn gemeente, de scholen met ISK en het samenwerkingsverband aan het onderzoeken welke mogelijke oplossing we kunnen ontwikkelen voor de jongeren waarvoor nu nog geen plekje in een ISK is. Want deze jongeren zitten maar te wachten. In een huisvestingssituatie die vaak ook niet optimaal is. We willen ze weer perspectief bieden. School speelt daar een hele belangrijke rol in. Daar kunnen ze nadenken over hun toekomst, met andere jongeren leren, sporten, creatieve vakken volgen. Zodat hun leven weer enigszins normaliseert.

We hopen snel een voorziening in te kunnen richten voor jongeren op de wachtlijst, zodat ze alvast een dagritme kunnen krijgen, andere jongeren kunnen ontmoeten en sporten. Mooi eigenlijk hè, hoe zoiets als een ICT-oplossing kan helpen om dat tot stand te brengen?”

Klaar om meer te bereiken?

Wil je de efficiëntie, snelheid en kwaliteit van jouw organisatie verhogen met applicaties en oplossingen op maat? Ontdek dan samen met ons wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf.

Bereik meer