Privacy policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Overse. In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken als je gebruikmaakt van onze website. We leggen je uit waarom we deze gegevens verwerken, hoelang we deze bewaren en wat jouw rechten rechten. We raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gegevensverwerkingen

Overse verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze website en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld als je gebruikmaakt van onze (contact)formulieren of je inschrijft voor onze nieuwsbrief. Hieronder vind je een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken:

Bewaartermijnen

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je deze aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die je met ons deelt via ons contactformulier bewaren we tot maximaal één maand na ons laatste contact.

Verwerkers

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met verschillende partijen als dit nodig is voor het doel. Met deze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor een passende beveiliging van jouw gegevens. Met de volgende verwerkers kunnen gegevens gedeeld worden:

Geautomatiseerde besluitvorming

Overse maakt geen gebruik van automatische besluitvorming op basis van de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt.

Rechten van betrokkenen

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt verschillende rechten om hier controle over te houden. Hieronder willen we je duidelijk maken wat jouw rechten zijn.

Verzoeken

Je kunt een verzoek om gebruik te maken van je rechten indienen door je verzoek te mailen naar privacy@overse.nl. Om er zeker van te zijn dat je bent wie je zegt de bent, nemen we contact met je op om je identiteit te verifiëren.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek. We rekenen voor deze verzoeken géén kosten. Als je veelvuldig herhaalde verzoeken bij ons indient om gebruik te maken van je rechten, kunnen we je verzoek weigeren of hiervoor redelijke administratieve vergoedingen vragen, dit doen wij altijd pas nadat we deze kosten aan jou kenbaar hebben gemaakt.

Contact

Deze privacyverklaring is opgesteld door Overse B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 93411235.

Wijzigingen

Overse kan deze privacyverklaring wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daarvoor aanleiding geven. De meest actuele versie is beschikbaar via de website. Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien in juni 2021.